NOVO App on Laptop & Tablet

 

 

Use NOVO™ in your browser!

Now available, you can access NOVO from any device using a web browser. No download or installation is needed, just login with your existing account!

The new NOVO web app will provide access to everything you created in your NOVO desktop or tablet app, including jobs and purchase history. Simply go to widianovo.com, type in your existing login and password and get access to all your assets.

Please note that after July 31st., the desktop and tablet-based NOVO versions will be no longer supported. If you have questions or concerns, please contact our support.

NOVO™ w skrócie

 

 

   

Użyj NOVO™ w przeglądarce!

Teraz możesz uzyskać dostęp do NOVO z dowolnego urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej. Nie trzeba pobierać ani instalować, wystarczy zalogować się na istniejące konto!

Nowa aplikacja sieciowa NOVO zapewni dostęp do wszystkich elementów utworzonych przez Ciebie w aplikacji na komputer lub tablet NOVO, w tym do zadań i historii zakupów. Wystarczy przejść do witryny widianovo.com i wpisać login i hasło, aby uzyskać dostęp do wszystkich swoich zasobów.

Należy pamiętać, że po 31 lipca wersje NOVO dla komputerów stacjonarnych i tabletów nie będą już obsługiwane. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

product-image
Please adjust the following properties from

Oznaczenie katalogowe ISO

Oznaczenie katalogowe ANSI

to find similar products.

The following files are available

Please select a file to download

Models

Product data

Masz zamiar utworzyć duplikat . Czy chcesz kontynuować?
Za chwilę usuniesz Czy chcesz kontynuować?
Za chwilę usuniesz and all items within that folder. Czy chcesz kontynuować?
Are you sure you want to permanently delete these items?
Na jaką nazwę chcesz zmienić swój ?

A folder with the name already exists .

Wprowadź prawidłową nazwę
Wprowadź nazwę duplikatu
Wprowadź prawidłową nazwę
Zamierzasz dodać do strony Moje rozwiązania. Czy chcesz kontynuować?

A folder with the name already exists .

Wprowadź prawidłową nazwę
Wyślij kopię

Oops, you have used your own email address! Please enter another email address to proceed.

An active user does not exist under that email address. Please Click Here , to send a registration invitation to


Wprowadź prawidłowy adres e-mail
Wprowadź prawidłową nazwę
Powinieneś być zalogowany, aby zobaczyć informacje o swoim pulpicie nawigacyjnym
Session expired due to inactivity, please login again
Produkty (), które próbowałeś dodać do koszyka, są niedostępne, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
produkty dodane do koszyka
DOWNLOAD TYPE:. Please enter the desired qty for the material(s) you want to include in your promotion or Proceed Without Promotion and only your base materials will be added to the cart.

Minimum quantity should be

SAP Material Number Oznaczenie katalogowe ISO Gatunek    
Thank you for your registration, pending approval & completion of the registration, your access is currently limited. Full utilization of product search capabilities & collaboration space is available and will remain. Please allow 2 business days for registration completion.

You are about to leave the Solution building process.

Are you sure you want to leave?