Český
No Items in Cart
COVID-19: Jaké jsou reakce firmy WIDIA

Řešení pro obrábění výměníků tepla


Medicínská zařízení

Co je to výměník tepla?

Výměník tepla je zařízení vyrobené pro účinný přenos tepla z jednoho média na druhé. Média jsou oddělena pevnou stěnou, takže se nikdy nemísí, média nejsou v přímém kontaktu

Diagram výměny tepla


Potrubní plechy

Potrubí

Potrubní plech je jeden z hlavních dílů v kotlových & výměnících tepla.

V závislosti na konfiguraci svazků trubek může být výměník tepla vybaven jedním nebo dvěma potrubními plechy.

Ty jsou obvykle vyráběny z nízkouhlíkové oceli, s tloušťkou stěny závislou na tlaku kapaliny.

V závislosti na finální aplikaci (petrochemie, jaderná energetika, ropa&plyn, atd.) jsou trubky plátovány nerezovou ocelí nebo jinou super slitinou nebo jsou zcela vyrobeny z nerezových ocelí nebo super slitin.

NÁSTROJOVÁ ŘEŠENÍ

Typické tvary otvorů

Nejčastější tvary otvorů při vrtání potrubních plechů jsou trojboké, rotační trojboké, čtvercové a rotační čtvercové. Každý tvar otvoru s sebou přináší určité výzvy při vrtání. Níže jsou uvedeny typické tvary otvorů. 

Trojboký tvar

Trojboký tvar

šipka
Příklad trojbokého tvaru potrubí

Příklad trojbokého tvaru potrubí

Rotační trojboký tvar

Rotační trojboký tvar

Příklad rotačního trojbokého tvaru potrubí

Příklad rotačního trojbokého tvaru potrubí

Čtvercový tvar

Čtvercový tvar

šipka
Příklad čtvercového tvaru potrubí

Příklad čtvercového tvaru potrubí

Rotační čtvercový tvar

šipka
Příklad rotačního čtvercového tvaru potrubí

Příklad rotačního čtvercového tvaru potrubí

    

Materiálové složení

Možné materiálové složení
Možné materiálové složení
Možné materiálové složení


Přepážky

Přepážky

Přepážky jsou tenké plechy umístěné na konci každého svazku potrubí.

Mají dvě základní funkce:

 • Drží svazky potrubí
 • Zvyšují přenos tepla změnou průtoku kapaliny a vytvářením turbulencí

Přepážky mají obecně tloušťku mezi 10mm a 20mm a jsou obvykle obráběny ve svazcích 2 až 5 plechů, což zvyšuje náročnost vrtací operace.

Typické geometrie svazků

Jednosegmentové přepážky

Jednosegmentové přepážky
šipka
Jednosegmentové přepážky

Dvousegmentové přepážky

Dvousegmentové přepážky
šipka
Dvousegmentové přepážky

Skládané diskové přepážky

Skládané diskové přepážky
šipka
Skládané diskové přepážky

Vrtání přepážek

 • Přepážky se obecně vrtají ve svazcích od 2 - 5 plechů
 • Tloušťka jednoho plechu je mezi 10mm - 20mm 
 • Sváření plechů dohromady může zvýšit stabilitu

Výzvy při vrtání přepážek 

 • Nerovné povrchy
 • Mezery mezi plechy
 • Nestabilita
 • Elipsa vytvořená na výstupu z otvoru mezi dělící
   


Ověřená řešení pro obrábění

Vrtání

Potrubní plechy mají různé rozměry a pro svaření konců trubek je vyvrtána sada otvorů.

V závislosti na velikosti otvoru a materiálu plechu je WIDIA schopna tyto aplikace pokrýt řadami TDMX, TC4 a VariDrill

Vrtání vrstvených plechů

Přepážky se obecně obrábí ve svazcích od 2 - 5 plechů. Obvyklým materiálem je nízkouhlíková ocel. WIDIA se vypořádává s touto aplikací s jistotou nabídkou modulárních vrtáků TDMX v kombinaci s geometrií břitových destiček FPE pro ploché dno.

Přesné dokončování otvorů

V případě potřeby může WIDIA pokrýt operace přesného dokončování s produktovou řadou TRF / TRM. 

Soustružení

Nečistoty na povrchu trubkových plechů jsou odstraňovány soustružnickými operacemi. WIDIA nabízí širokou řadu břitových destiček pro náročné aplikace, a také ISO soustružnické břitové destičky pro pokrytí všech běžných materiálů.


Nástrojová řešení

TDMX

Extrémně stabilní konstrukce lůžka umožňuje použití vysokých posuvů i při náročných podmínkách, čímž se zvyšuje produktivita a snižuje cena za otvor

Bližší informace

TC4

Univerzální platformy vrtáků s VBD pokrývají širokou řadu materiálů a aplikací

Bližší informace

VariDrill

Portfólio univerzálních karbidových vrtáků určených pro oceli, nerezové oceli a super slitiny

Bližší informace

TRF / TRM

Nová technologie pájení umožňuje použití vyšších posuvů a delší životnost nástroje

Bližší informace

Máte zájem o další informace o našich nástrojových řešeních pro energetiku navržených pro vaše aplikace?

Promluvte si s některým z našich expertů WIDIA a prodiskutujte s ním naše nástrojová řešení.
Prosím, kontaktujte nás